„... vypouštěním tabákového dýmu do vody zlato nevzniká.“ 

Jára Cimrman                                                                       

Hand made
Supreme
Premia
Varia
Rusty
Hobby
Info
Prodejci
Galerie

Informace o prodeji  

Před objednáním se prosím seznamte s podmínkami prodeje.